Do It Africa Foundation

Welkom bij Do It Africa Foundation. Wij zijn een kleinschalig goed doel, dat zich 100% vrijwillig inzet voor de armere bevolking van Gambia.

DO IT TOGETHER

We doen het samen. Samen met uw hulp en de bevolking kunnen we het verschil maken.

Uw donaties helpen, in geld of in spullen.

Denk hierbij aan zaden om zelf een moestuin te maken, zodat de bewoners zichzelf en hun familie kunnen onderhouden, verbanddozen/medische hulpgoederen voor ziekenhuizen, zodat artsen hulpmiddelen hebben om mensen te kunnen helpen.
Of wat dacht u van een financiële bijdrage zodat kinderen naar school kunnen en een kans krijgen op een betere toekomst.

We hebben een diversiteit aan projecten en staan in nauw contact met vertegenwoordigers aldaar.

LAATSTE NIEUWS

(1/12/2022): Brigitte Hilgers bezoekt Gambia

Overige gegevens

Email: info@doitafrica.nl Telefoon: 0646 149 748
Bankrekening: NL15 INGB 0007 0648 42 t.n.v. Stichting Do It Africa Foundation
RSIN-nummer: 861 412 059 Kamer van Koophandel: 7846 6946
Publicatie ANBI-verantwoording 2023

De stichting Do It Africa Foundation is bijzondere dank verschuldigd aan notaris B.N. van der Veer te Waalre: hij heeft belangeloos de oprichtingsakte van deze stichting verzorgd.

Vragen/opmerkingen over deze website? Mail de webmaster